• youtube
  • facebook

CĐV Đà Nẵng nhảy múa ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Hàng nghìn cổ động viên ở Đà Nẵng nhảy múa ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

Hàng nghìn cổ động viên ở Đà Nẵng nhảy múa ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

create

Giáp Hồ / Tri thức trực tuyến