• youtube
  • facebook

Cụm 10 cây me trong khuôn viên Chùa Rạch Núi được công nhận Cây di sản Việt Nam

Chủ tịch Trung ương Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam - TS. Nguyễn Ngọc Sinh cho biết: Hội đồng Cây di sản Việt Nam họp, xét duyệt hồ sơ, kết luận 10 cây me trong cụm 14 cây me (Tamarindus indica L.) trong khuôn viên chùa Rạch Núi (ấp Tây, xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc) đạt đầy đủ các tiêu chí là Cây di sản Việt Nam (4 cây còn lại chưa đạt độ lớn và khả năng bảo tồn).

Mẫu bia đá 10 cây me - Cây di sản Việt Nam và 1 trong 10 cây me cổ thụ chùa Rạch Núi

Mẫu bia đá 10 cây me - Cây di sản Việt Nam và 1 trong 10 cây me cổ thụ chùa Rạch Núi

Chủ tịch Trung ương Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam - TS. Nguyễn Ngọc Sinh cho biết: Hội đồng Cây di sản Việt Nam họp, xét duyệt hồ sơ, kết luận 10 cây me trong cụm 14 cây me (Tamarindus indica L.) trong khuôn viên chùa Rạch Núi (ấp Tây, xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc) đạt đầy đủ các tiêu chí là Cây di sản Việt Nam (4 cây còn lại chưa đạt độ lớn và khả năng bảo tồn).

Như vậy, đến nay, Hội Sinh vật cảnh tỉnh lập hồ sơ đăng ký và được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (cơ quan được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho phép) cấp bằng công nhận Cây di sản Việt Nam, gồm: Cây trôm chùa Diêu Quang (phường Khánh Hậu, TP.Tân An) công nhận năm 2016 và 10 cây me trong khuôn viên chùa Rạch Núi được công nhận năm 2017.

Với 10 cây me cổ thụ gắn liền Di tích khảo cổ học và Di tích cách mạng chùa Rạch Núi cùng cảnh chùa Rạch Núi, là địa chỉ du lịch văn hóa - lịch sử - tâm linh đáng được ngành Du lịch Long An quan tâm. Được biết, hiện nay, du lịch TP.HCM xúc tiến việc liên kết phát triển du lịch vùng Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có du lịch đường sông. Long An với các di tích lịch sử - văn hóa: Chùa Tôn Thạnh, chùa Rạch Núi (Cần Giuộc); Nhà Trăm cột, Đồn Rạch Cát (Cần Đước),… đều trên cùng một tour đường sông Cần Giuộc - Rạch Cát - Soài Rạp, rất thuận tiện cho việc khai thác loại hình du lịch này.

create

Quang Hảo / baolongan.vn